Thiết Kế Thanh Long

Là một trong những tổ chức được hình thành và hoạt động bởi vì muốn nâng cao thêm hiệu quả quảng cáo truyền thông thương hiệu của quý doanh nghiệp khi sử dụng công cụ để truyền thông.

Quy trình hoạt động

send-symbol

Gửi yêu cầu

money-bag-with-dollar-symbol

Thanh toán 50%

hand-holding-up-a-pen

Thiết kế

task-complete

Giao sản phẩm

customer

Đánh giá

money-bag-with-dollar-symbol (1)

Thanh toán 50% còn lại